Mitt konto Kundvagn (0)

 • Kvalitet och Miljö

  Kvalitetspolicy för Alf Pettersson AB

  Alf Pettersson AB utvecklar, producerar och lagerhåller nordens bästa sortiment av lastbilstillbehör med missionen att tillhandahålla nyskapande och hållbar tillverkning av mobila tillbehör. Bolaget ska vara en trygg processpartner som erbjuder den bästa produkten ur kundens perspektiv, genomgående hög kvalitet i produkter och processer samt en hög leveranssäkerhet.

  ______________________
  Jan-Krister Johansson
  VD, Alf Pettersson AB

  För att tillfredsställa och helst överträffa detta krävs att vi:
  • Sätter kunden främst och strävar efter att överträffa dess förväntan
  • Aldrig accepterar fel eller brister. Fel och brister ska följas upp systematiskt i syfte att förebygga upprepning och ständigt förbättra vår verksamhet
  • Har rutiner för kvalitetssäkring som gås igenom regelbundet och vid behov revideras
  • Är en god affärspartner för våra kunder och leverantörer
  • Tar ett gemensamt ansvar för våra produkter, processer och affärsrelationer
  • Är proaktiva med att identifiera risker, förebygga skador och se förbättringsområden
  • Säkerställer rätt kompetens och strävar efter kontinuerlig kompetensutveckling
  • Kontinuerligt effektiviserar våra processer för att möta framtida krav och behov
  • Vi accepterar aldrig leveransförseningar. Leveransstörningar, internt och externt, ska följas upp systematiskt i syfte att förebygga upprepning och ständigt förbättra vår verksamhet.


  Miljöpolicy för Alf Pettersson AB

  Alf Pettersson AB har ett stort ansvar att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling. Ett fungerande miljöarbete är inte bara vår skyldighet som ansvarstagande företag, det stärker också verksamhetens trovärdighet och konkurrenskraft.

  ______________________
  Jan-Krister Johansson
  VD, Alf Pettersson AB

  För att verka för ett ansvarstagande förhållningssätt mot miljön ska vi:
  • Följa tillämpliga miljölagar och sträva efter att överträffa bolagets uppsatta miljömål
  • Alltid överväga de miljömässiga konsekvenserna av våra handlingar och beslut
  • Främja och genomföra energieffektiviserande åtgärder i verksamheten
  • Vid inköp beakta miljömässiga aspekter och främja klimatsmarta alternativ
  • Vid tjänsteresor sträva efter att välja det alternativ med minst miljöpåverkan
  • Sträva efter att minimera avfall och källsortera det avfall som uppstår
  • Ständigt förbättra verksamhetens miljömässiga prestanda


  Se ISO-certifikat för:
  Alf_Pettersson AB
  Alf Pettersson OY


 • Kontakt

  Har du frågor?

  Kontakta oss